Hotline: 0968244268

Chuyên mục: Tin tức







Bệnh hại trên cây bơ ( Tài liệu)
Bệnh hại trên cây bơ ( Tài liệu)

Bệnh hại trên cây bơ. Các loại nấm, vi khuẩn gây bệnh trên cây bơ và biện pháp phòng trừ. BỆNH THỐI THÂN THỐI RỄ CÂY BƠ, BỆNH THỐI ĐÍT TRÁI BƠ, BỆNH THỐI RỄ CÂY BƠ...


Bệnh hại trên cây chuối ( Tài liệu)
Bệnh hại trên cây chuối ( Tài liệu)

Bệnh hại trên cây chuối. Các loại nấm bệnh, vi khuẩn gây bệnh trên cây chuối và biện pháp phòng trừ. BỆNH XÌ MỦ RUỘT TRÁI CHUỐI, BỆNH THỐI TRÁI CYRATOCYSTIS TRÊN CHUỐI, BỆNH ĐỐM LÁ CORDANA TRÊN CHUỐI...


Tất cả có 64 kết quả.

zalo
0968244268