Hotline: 0968244268

Chuyên mục: Sâu hại cây trồng

Sâu hại cây trồng

Bệnh hại cây lương thực ( Tài liệu)
Bệnh hại cây lương thực ( Tài liệu)

Bệnh hại cây lương thực ( Tài liệu). SÂU ĐỤC THÂN BỐN VẠCH HẠI MÍA, SÂU XANH HẠI NGÔ, SÂU KHOANG KHOAI MÔN, RẦY NÂU KHOAI MÔN, SÙNG TRẮNG HẠI MÍA, SÂU ĂN LÁ KHOAI LANG


Tất cả có 1 kết quả.

zalo
0968244268