Hotline: 0968244268

Chuyên mục: Bệnh hại cây trồng

Bệnh hại cây trồng


Bệnh hại trên cây bơ ( Tài liệu)
Bệnh hại trên cây bơ ( Tài liệu)

Bệnh hại trên cây bơ. Các loại nấm, vi khuẩn gây bệnh trên cây bơ và biện pháp phòng trừ. BỆNH THỐI THÂN THỐI RỄ CÂY BƠ, BỆNH THỐI ĐÍT TRÁI BƠ, BỆNH THỐI RỄ CÂY BƠ...


Bệnh hại trên cây chuối ( Tài liệu)
Bệnh hại trên cây chuối ( Tài liệu)

Bệnh hại trên cây chuối. Các loại nấm bệnh, vi khuẩn gây bệnh trên cây chuối và biện pháp phòng trừ. BỆNH XÌ MỦ RUỘT TRÁI CHUỐI, BỆNH THỐI TRÁI CYRATOCYSTIS TRÊN CHUỐI, BỆNH ĐỐM LÁ CORDANA TRÊN CHUỐI...


Bệnh hại trên cây mít ( Tài liệu)
Bệnh hại trên cây mít ( Tài liệu)

Bệnh hại trên cây mít. Các loại nấm bệnh, vi khuẩn gây hại trên cây mít và biện pháp phòng trừ. BỆNH CHẾT NGƯỢC TRÊN MÍT, BỆNH ĐỐM LÁ TRÊN MÍT, BỆNH RỈ SẮT TRÊN MÍT, BỆNH THỐI MỀM TRÁI MÍT...


Nấm bệnh gây hại trên cây xoài ( Tài liệu)
Nấm bệnh gây hại trên cây xoài ( Tài liệu)

Nấm bệnh gây hại trên cây xoài. Các loại nấm, vi khuẩn gây hại trên cây xoài và biện pháp phòng trừ. BỆNH THỐI TRÁI XOÀI, BỆNH THỐI TRÁI PHYTOPHTHORA TRÊN XOÀI, BỆNH GHẺ TRÊN XOÀI ,


Bệnh hại trên cây dâu tây ( Tài liệu)
Bệnh hại trên cây dâu tây ( Tài liệu)

Bệnh hại trên cây dâu tây ( Tài liệu). Các loại nấm, vi khuẩn gây hại trên cây dâu tây và biện pháp phòng trừ. BỆNH MỐC XÁM DÂU TÂY, BỆNH HÉO RŨ FUSARIUM DÂU TÂY


Bệnh hại cây rau ( Tài Liệu)
Bệnh hại cây rau ( Tài Liệu)

Bệnh hại cây rau ( Tài Liệu). BỆNH CHÁY LÁ, ĐỐM LÁ KHOAI LANG, BỆNH THÁN THƯ BÓ XÔI, BỆNH THÁN THƯ XÀ LÁCH, BỆNH PHẤN TRẮNG NGÒ TÂY, BỆNH LOÉT THÂN CÀ CHUA, BỆNH THÁN THƯ ỚT NGỌT


Bệnh hại cây gia vị ( Tài Liệu)
Bệnh hại cây gia vị ( Tài Liệu)

Bệnh hại cây gia vị ( Tài Liệu). BỆNH CHÁY NGỌN LÁ TỎI, BỆNH VI RÚT ĐỐM VÀNG TRÊN HÀNH BỆNH CHÁY NGỌN LÁ TỎI, BỆNH VI RÚT GÂY LÙN TRÊN HÀNH, TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI CỦ VÀ LÁ HÀNH, TUYẾN TRÙNG GÂY BƯỚU RỄ HÀNH


Tất cả có 8 kết quả.

zalo
0968244268